loterij.bmp

   

Uitreiking van de loterij:

Feestelijke jaarafsluiter in de Eendrachtloterij

 

MANDERVEEN – Nietsvermoedend besloot Gea Schrameijer om op kerstavond een bezoek te brengen aan haar moeder. In het bijzijn van de familie verraste de loterijcommissie haar even later met de hoofdprijs van de Eendrachtloterij, een geldbedrag van vierhonderd euro.


                      52-13_kwartaaltrekking_eendrachtloterij.jpg


Traditiegetrouw brengen de kinderen en kleinkinderen van oma Peddemors haar altijd een bezoek op de avond voor de kerstdagen. Kerstavond 2013 vergeet men niet snel. Om 22.30 uur stapte de loterijcommissie binnen om de aanwezigen te verrassen. Het opvoeren van de spanning zorgde voor een tropische temperatuur in de woonkamer. Eén voor één werden de namen opgenoemd van de medespelers die helaas buiten de (hoofd)prijzen zijn gevallen tot uiteindelijk de naam van Gea Schrameijer viel. Op vrolijke toon maakte de commissie bekend dat ze vierhonderd euro krijgt bijgeschreven op haar bankrekening als gevolg van het winnen van de hoofdprijs in de Eendrachtloterij.

Overige prijswinnaars

Tijdens de trekking, op het notariskantoor Poppinghaus is Losser kwamen de volgende namen naar voren voor de overige prijzen: de tweede prijs van € 100,- is gevallen op het lot van F. Dams. De derde prijs, een geldbedrag van € 90,- gaat naar H. Pegge en de vierde prijs van € 70,- is voor F.J.M. Wienk. Alle winnaars gefeliciteerd met het winnen van de geldbedragen namens de leden van muziekvereniging De Eendracht. De prijzen zijn inmiddels overgemaakt op de opgegeven bank- of girorekening. De loterijcommissie laat weten dat men is overgestapt op het nieuwe IBAN-systeem voor het incasseren per bank van het maandbedrag om deel te nemen aan de Eendrachtloterij.

Deelnemen?

Belangstellenden die op een verantwoorde manier geld willen investeren zijn van harte welkom om mee te spelen in de Eendrachtloterij. Voor vijf euro per maand speelt men al mee. Elk kwartaal stelt de muziekvereniging vier geldprijzen beschikbaar. De winnaar van de hoofdprijs wordt op originele wijze verrast door de loterijcommissie. Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend informatie aan en stuur een mailtje met uw gegevens naar henkvunen@hetnet.nl of neem telefonisch contact op tel. 0541-680707. Een externe notaris voltrekt elk kwartaal de loterijtrekking waarbij u kans maakt op € 400,- € 100,- € 90,- of € 70,-. Onder het motto: ‘Help de Manderveense muziek en wordt zölf riek”, is de muziekvereniging altijd op zoek naar nieuwe deelnemers in de Eendrachtloterij. De eerstvolgende trekking in de Eendrachtloterij vindt eind maart plaats.


Het notariskantoor die elk kwartaal de loterijtrekking mogelijk maakt is:

trekking_sponsor.JPG


Informatie: 

In Manderveen wordt een meerjarige loterij georganiseerd voor de muziekvereniging. De kosten bedragen € 60 per jaar (€ 5 per maand). Elk kwartaal is er een trekking met 4 geldprijzen, met een hoofdprijs van € 400. Het aantal deelnemers zit rond de honderd waardoor de kans om een prijs te winnen erg groot is (16 prijzen per jaar).

De opbrengst van de loterij wordt gebruikt voor het in stand houden van de muziek in Manderveen. Een muziekkorps heeft veel kosten (kader, instrumenten, kostuums en bladmuziek).

Deelname aan de loterij: personen van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan de loterij door een aanmeldingsformulier in te vullen (verkrijgbaar bij Henk van Unen). Het ondertekende formulier is tevens een machtiging om periodiek het verschuldigde bedrag voor deelname aan de loterij af te schrijven.

De machtiging geldt in principe voor deelname van één jaar en wordt zonder tegenbericht elk jaar automatisch verlengd. De trekking van de prijzen gebeurt elk kwartaal, de opzegtermijn voor de deelname aan de loterij is daarom in principe 3 maanden. NB, in de praktijk kan de deelnemer, in geval van nood, d.m.v. een opdracht aan de bank deze machtiging op eenvoudige wijze elk moment weer ongedaan maken.

Iedereen die één of meerdere loten heeft, dingt elk kwartaal mee naar de prijzen van de loterij. De notaris trekt de prijzen elk kwartaal aan de hand van het meest actuele deelnemersbestand. Als iemand niet meer mee wil doen aan de loterij dan wordt aan de persoon in kwestie verzocht om nog voor één vol kwartaal te betalen. De persoon wordt uitgeschreven uit het deelnemersbestand met ingang van het eerst volgende kwartaal.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Henk van Unen. 0541-680707