Algemeen
De Eendracht is een middelgrote vereniging in Noord-Oost Nederland met een ledenbestand van circa 40 actieve leden.

Lid worden?
Op dit moment is de vereniging naarstig op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om in groepsverband een muziekinstrument te bespelen? En houdt je van gezelligheid? Meld je dan snel aan! 

Kijk hier voor de contactgevens.

Geschiedenis
In september 1945 vonden de heren G. Harmsen, H. Masselink, H. Harmsen en H. Kosters dat Manderveen een muziekvereniging moest hebben. Ze gingen in gesprek en op 6 september besloot men definitief tot oprichting. Het hele dorp werd uitgenodigd voor informatie en om zich aan te melden. Resultaat: 42 personen.
Er werd een bestuur gevormd en gekozen voor de naam "De Eendracht".
Er waren alleen nog geen instrumenten, dus werd er begonnen met de theorie.
Er werden allerlei acties gehouden om de nodige financien bijeen te krijgen. werven van donateurs, collectes e.d. 
Na het vereiste bedrag te hebben gehaald, werd er contact opgenomen met de leverancier (Fa. Kessels, Tilburg) De levertijd zou 2 jaar bedragen, dat was een teleurstelling. Men ging verder met theorielessen door de heer Ter Heyne uit Vasse. Ook werd er gestart met toneelspelen.
In 1947 was het eerste instrument beschikbaar, er moest wisselend geoefend worden.  Uit eindelijk kon men naar Tilburg om nog meer instrumenten te halen.
Er werd op 19 november 1947 voor het eerst opgetreden voor het gouden bruidspaar Harm en Mina Leferink. Gespeeld werden "Recrutenmars" en "Lang zullen ze leven".
In 1952 werd er voor het eerst mee gespeeld op een concours. Het viel wel tegen. Men was niet in uniform en er was niet te tippen aan de andere korpsen.
Er haakten veel mensen af en ook de dirigent stopte, dit leek het einde van De Eendracht. De heer C. Jacobs nam het over en ook de jeugd begon te spelen. Zo kwam er in 1965 een drumband tot stand. De heer Schepers nam de leiding.
In 1972 kreeg De Eendracht ook uniformen. Na een financiele steun van de bevolking en acties als oliebollenverkoop en papieractie was dit mogelijk. In het jaar daarop kwam ook de majorette groep tot stand. De leiding werd in handen van de heer Harink gelegd.
Vaste jaarlijks terugkerende activiteiten waren: het paasvuur, de kerstviering, sinterklaas, hemelvaartsdag, feestweek Tubbergen.
In 1986 ging men op concours en nu met een beter resultaat; namelijk de 2e prijs. Optimistisch werd de draad opgepakt en in 1988 werd nog een 2e prijs behaald met een concours.
Er konden nieuwe instrumenten gekocht worden door een grote financiele steun van de Manderveense bevolking. Toen dit tentoongesteld werd tijdens het concert werd ook Gerard Franke voorzitter, hij nam het over van Henk Vosmer, die het 13 jaar op zich genomen had. Jan Ymker stopte in 1990 met het dirigeren en Jos Raanhuis uit Delden nam het van hem over.
Een hoogte punt in 1992 was dat Gerrit Nordemeule een onderscheiding kreeg als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn inzet en vele verdiensten.

 Als laatst nog een foto uit het archief

Kulturhus
De Eendracht maakt voor haar repetities en uitvoeringen gebruik van het Kulturhus in Manderveen.

 

Klik hier voor meer informatie over het Kulturhus.